Y Frenhines Elizabeth II

9-Medi-2022
Rhannu

Cydymdeimlwn yn ddwys yn sgil marwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth II. Hi sydd wedi gwasanaethu hiraf o blith holl frenhinoedd a breninesau’r Deyrnas Unedig, ac ar ôl teyrnasu am 70 mlynedd, mae ei heffaith ar Deyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, ac ar deyrnasoedd a thiriogaethau eraill, yn arwyddocaol iawn a diolchwn iddi am ei gwasanaeth.

Bydd ein Sefydliad yn arsylwi’r cyfnod galaru wrth barhau i gefnogi ein dysgwyr, aelodau a staff. Byddwn yn aros am fanylion trefniadau’r gwyliau cenedlaethol ar gyfer angladd Ei Mawrhydi, ac yn cadarnhau manylion ynghylch sut y bydd hyn yn effeithio ar ein gweithgareddau ar ôl cael cadarnhad ynghylch hyn.

Os bydd arnoch angen unrhyw gymorth ar yr adeg hon, cysylltwch yn syth â ni.

Ymhellach i’r cyhoeddiad y bydd dydd Llun 19eg Medi yn Ŵyl y Banc i nodi Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II, byddwch yn ymwybodol y bydd AOC yn cau am y diwrnod, a bydd pob dosbarth sydd i’w gynnal ddydd Llun yn cael ei aildrefnu.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es