Ymdrechion Olga’n cael eu Gwobrwyo

20-Ebrill-2017
Rhannu

width=172Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru, UNISON ac undebau eraill Campus i ddatblygu a darparu cyfleoedd dysgu yn y gweithle i staff sy’n gweithio yn y Brifysgol.

Rydym ni’n helpu i redeg cyrsiau ‘Mynd Ar-lein’ a Sgiliau Digidol i aelodau staff sy’n ddechreuwyr pur, dechreuwyr+ a lefel uwch
sy’n gweithio i wahanol dimau ar draws y Brifysgol. Dyluniwyd y cyrsiau yn benodol er mwyn galluogi’r dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau TG/digidol ac i ddefnyddio systemau mewnol y Brifysgol, yn ogystal â’u galluogi nhw i fynd â’u sgiliau tu hwnt i’r dosbarth er mwyn defnyddio Google, archebu gwyliau ac edrych ar ffyrdd o arbed arian wrth brynu ar-lein.

Nid oedd Olga, un o’n dysgwyr, erioed wedi defnyddio cyfrifiadur cyn mynychu’r cwrs, er iddi ddod i arfer gyda’r dechnoleg yn ddigon cyflym. Oherwydd nad oedd ganddi gyfrifiadur adref, daeth hi i’r gwaith yn y brifysgol bob bore am 5am er mwyn ymarfer cyn cychwyn ei sifft.

Dangosodd Olga’r fath frwdfrydedd ac ymrwymiad fel y cafodd ei henwebu ar gyfer Gwobr Margaret Jones 2017. Yn ogystal, yn ystod seremoni gwobrwyo dysgwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, talodd yr Athro John Grattan (sydd i’w weld yn y llun uchod gydag Olga) deyrnged i ymdrechion unigol Olga wrth gyflwyno tystysgrifau i’r myfyrwyr eraill.

Roedd ymroddiad Olga wedi gwneud y fath argraff arno fel yr awgrymodd y dylai’r brifysgol roi cyfrifiadur iddi allu ei ddefnyddio adref.

Da iawn Olga, rwyt ti’n haeddu pob clod! Cyfrifiadura hapus. . .

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es