Ymunodd Huw Edwards gyda’n dysgwyr KIM Inspire i siarad am bopeth Cymreig!

20-Awst-2021
Rhannu

Cafodd dysgwyr ein cwrs Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru ymwelydd arbennig iawn ar 1af Gorffennaf 2021. Ymwelodd ‘angor’ newyddion y BBC, y cyflwynydd ar newyddiadurwr Huw Edwards gyda’r grŵp i siarad am bwysigrwydd dysgu am Gymru, ei hanes a pham mae parhad yr Iaith Gymraeg mor bwysig.

Dywedodd y tiwtor Sian Francis, “Roedd yn wych clywed Huw yn siarad am effaith tîm pêl-droed Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros, yn ogystal ag ymwybyddiaeth fyd-eang am ein gwlad, iaith a’r diwylliant anhygoel – Cymru.”

Mae Sian wedi bod yn dysgu Diwylliant ac Arferion Cymru am y saith mlynedd diwethaf, ac wedi dysgu cyrsiau Lefel 1 a 2 mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ystod y pedair blynedd diwethaf – maent wedi profi yn gyrsiau hynod o boblogaidd. Dechreuodd gynnwys a gwahodd siaradwyr gwadd i’r dosbarthiadau wrth gychwyn chwarae enghreifftiau o gerddoriaeth Gymraeg i’w dysgwyr. Un cerddor o Gymru yw Dafydd Iwan. Cysylltodd Sian gyda Dafydd i wneud yn siŵr ei fod yn hapus iddi gynnwys ei gerddoriaeth – ac roedd wrth ei fodd!

Ar ôl ychydig o sgyrsiau, gwahoddwyd Dafydd i siarad gyda’r dysgwyr. Dywedodd Sian ei fod yn brofiad arbennig i bawb, ac roedd hyn wedi ei hannog i gysylltu gyda ffigurau cyhoeddus adnabyddus ac ysbrydoledig eraill o Gymru. Mae Sian yn angerddol am ei gwreiddiau ai hardal, ac mai yn croesawu cyfleoedd i gynnwys cymaint o bobl ag sydd yn bosibl, os ydynt yn medru siarad Cymraeg ai pheidio.

Ychwanega Sian, “Fel siaradwraig Cymraeg, rwy’n angerddol am bopeth Cymreig. Nid yw’r iaith yn gryf iawn yn ardal Sir y Fflint, felly o’r cychwyn cyntaf, roedd ein dysgwyr KIM Inspire (Kindness In Mind) yn awyddus i gynnwys cyrsiau ar yr Iaith Gymraeg a Hanes a Diwylliant Cymraeg yn ein hardal.”

Nid oedd hyd yn oed y cyfnod clo wedi atal ein dysgwyr. Caniataodd Timau Microsoft a Zoom i’r grwpiau barhau gan gynnig y cyfle unigryw hwn i bobl o bob cefndir.

Yn ystod gwersi Sian, mae dysgwyr wedi bod yn dysgu am Hanes a Diwylliant Cymru yn ogystal â dysgu sgwrsio bob dydd yn y Gymraeg. Mae hyn wedi helpu dechreuwyr llwyr i ofyn am fwyd a diodydd wrth siopa, ynghyd â chasglu a phrynu cardiau pen-blwydd Cymraeg o’u siopau lleol. Mae rhai dysgwyr hefyd wedi llwyddo i ennill cymhwyster wedi’i achredu mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Hoffem anfon llongyfarchiadau enfawr i Sian a’i dysgwyr am wneud cystal, a diolch i Huw Edwards hefyd am siarad gyda’r dysgwyr a rhannu ei angerdd am bopeth Cymreig!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es