Ymwelodd ein dysgwyr SSIE (ESOL) ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe!

12-Gorffennaf-2023
Rhannu

Ar ddydd Mercher 5ed Gorffennaf ymwelodd rhai o’n dysgwyr M1 ac M2 SSIE (ESOL) yn Abertawe gyda’r Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Rhoddwyd taflenni gwaith a rhai gweithgareddau i’r dysgwyr eu gwneud cyn eu hymweliad gyda’r amgueddfa, ac yna gwirio eu hatebion gyda’u cyd-ddisgyblion yn ystod yr ymweliad. Cafodd dysgwyr M1 ac M2 eu paru er mwyn iddynt fedru helpu ei gilydd.

Unwaith yn yr amgueddfa, cafodd y dysgwyr gyfle i ddysgu am wahanol ddiwydiannau. Defnyddiodd y dysgwyr hefyd amrywiaeth o eirfa a gramadeg wrth ddisgrifio gwahanol luniau yn yr amgueddfa.

Dywedodd Amel, tiwtor M2, “Roedd yn ymweliad hynod ddiddorol ac addysgiadol i’r dysgwyr.”

Dywedodd un o ddysgwyr M2, “Roedd yr Amgueddfa’n llawn gwybodaeth ac arddangosion rhyngweithiol; roedd cymaint i’w weld fel y byddem yn hoffi ymweld eto. Gwych i bob oed gyda mynediad yn rhad ac am ddim. Yn ddelfrydol ar ddiwrnod gwlyb”.

Os hoffech ddarganfod mwy am ein dosbarthiadau SSIE (ESOL,) cliciwch yma. Neu, cysylltwch gyda’n Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Samantha Al-Khanchi ar samantha.al-khanchi@adultlearning.wales

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es