Cyrsiau yn ôl maes pwnc

Gweithio gyda

Adolygiadau Cwrs

Dysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

“Cyflwynodd y tiwtor y sesiwn ar safon uchel iawn, ymgysylltodd â ni yn dda. Roedd yn hwyl ac yn addysgiadol.”

Dysgwr ESOL

“I mi, y cwrs hwn oedd y gorau! Rwy'n credu bod y cwrs hwn yn fy helpu i wella fy iaith Saesneg, i wella fy nghysylltiadau â'm cydweithwyr yn y gwaith, oherwydd nawr rwy'n eu deall a gallaf siarad â nhw.”

Dysgwr Sgiliau Hanfodol

“Roedd dosbarth fach yn dda oherwydd bod gennym y sylw roedd angen i ni ddysgu a symud ymlaen i'r cam nesaf.”

Rhowch adborth i ni

      Ysgrifennwch Adolygiad
arrow_upward