Croeso i'r Coleg Cymunedol Cenedlaethol a'r Mudiad Gwirfoddol

Ni yw’r Coleg Cymunedol Cenedlaethol a’r Mudiad Democrataidd dros addysg oedolion cymunedol yng Nghymru, gan hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau. Rydym yn darparu dysgu o’r radd flaenaf trwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru. Rydym yn darparu mynediad at addysg o lefel cyn mynediad hyd at gymwysterau ar lefel pedwar.

Amdanom Ni

Cychwynnwch eich profiad
dysgu heddiw

Ein Llwyddiannau a Newyddion

Tiwtoriaid Ymroddgar

Mae tiwtoriaid Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn arbenigwyr yn eu meysydd ac maent wedi ymrwymo i’ch helpu chi i ddysgu a chreu cyfleoedd.


Sue Jones

Enillydd Gwobrau Ysbrydoli Tiwtoriaid

Scott Jenkinson

Enillydd Gwobrau Ysbrydoli TiwtoriaidCyrsiau ar gyfer busnes

Rydym ni’n cynnig cyrsiau i fusnesau o bob maint - mae gennym ni brofiad o hyfforddi staff cwmnïau mawr y byd manwerthu yn ogystal â BBaCH llai eu maint. Beth bynnag fo anghenion hyfforddiant eich busnes, dewch i’n holi ni.


Rhagor o wybodaeth

Adolygiadau o gyrsiau

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein cyrsiau!


Dysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

“Cafodd y sesiwn ei chyflwyno’n rhagorol gan y tiwtor, fe wnaeth hi ymgysylltu yn dda iawn â ni. Roedd yn ddifyr ac yn addysgol.”

Dysgwr ESOL

“Y cwrs hwn oedd y gorau i mi! Credaf fod y cwrs hwn yn fy helpu i wella fy Saesneg, a fy mherthnasoedd â chydweithwyr yn y gweithle, oherwydd rwyf i bellach yn gallu eu deall a sgwrsio â hwy.”

Dysgwr Sgiliau Hanfodol

“Roedd cael dosbarth bychan yn dda oherwydd cawsom ni’r sylw oedd yn ofynnol i allu dysgu a symud ymlaen i’r cam nesaf.”arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?