Croeso i'r Coleg Cymunedol Cenedlaethol

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, darparwr Addysg Oedolion yn y Gymuned mwyaf Cymru, yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol ac annibynnol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau, gan ddarparu addysg o ansawdd uchel, drwy ymagwedd gydweithredol ar draws Cymru gyfan. Rydym ni’n darparu mynediad at addysg o ddysgu ar Lefel Cyn-mynediad i gymwysterau ar Lefel Pedwar.

Amdanom Ni

Cychwynnwch eich profiad
dysgu heddiw

Ein Llwyddiannau a Newyddion

Tiwtoriaid Ymroddgar

Mae tiwtoriaid Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn arbenigwyr yn eu meysydd ac maent wedi ymrwymo i’ch helpu chi i ddysgu a chreu cyfleoedd.


Sue Jones

Enillydd Gwobrau Ysbrydoli Tiwtoriaid

Scott Jenkinson

Enillydd Gwobrau Ysbrydoli TiwtoriaidCyrsiau ar gyfer busnes

Rydym ni’n cynnig cyrsiau i fusnesau o bob maint - mae gennym ni brofiad o hyfforddi staff cwmnïau mawr y byd manwerthu yn ogystal â BBaCH llai eu maint. Beth bynnag fo anghenion hyfforddiant eich busnes, dewch i’n holi ni.


Rhagor o wybodaeth

Adolygiadau o gyrsiau

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein cyrsiau!


Dysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

“Cafodd y sesiwn ei chyflwyno’n rhagorol gan y tiwtor, fe wnaeth hi ymgysylltu yn dda iawn â ni. Roedd yn ddifyr ac yn addysgol.”

Dysgwr ESOL

“Y cwrs hwn oedd y gorau i mi! Credaf fod y cwrs hwn yn fy helpu i wella fy Saesneg, a fy mherthnasoedd â chydweithwyr yn y gweithle, oherwydd rwyf i bellach yn gallu eu deall a sgwrsio â hwy.”

Dysgwr Sgiliau Hanfodol

“Roedd cael dosbarth bychan yn dda oherwydd cawsom ni’r sylw oedd yn ofynnol i allu dysgu a symud ymlaen i’r cam nesaf.”arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis