Croeso i'r Coleg Cymunedol Cenedlaethol a'r Mudiad Gwirfoddol

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ddarparwr Dysgu Oedolion yn y Gymuned fwyaf Cymru, yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol annibynnol sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau. Rydym yn darparu dysgu o’r radd flaenaf drwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru. Darparwn gyfleoedd at addysg Lefel Cyn Mynediad hyd at gymwysterau ar Lefel pedwar.

Amdanom Ni

Ein Llwyddiannau a Newyddion

Tiwtoriaid Ymroddgar

Mae tiwtoriaid Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn arbenigwyr yn eu meysydd ac maent wedi ymrwymo i’ch helpu chi i ddysgu a chreu cyfleoedd.


Rhesymau dros ddysgu gyda ni

Rydym yn cymryd y straen allan o Ddysgu Oedolion. Mae'n bwysig i ni eich gweld yn llwyddo. Yn fwy na tiwtoriaid gwych, rydym yn cynnig cefnogaeth a chyfleoedd gwych. Dysgwch fwy am y rhesymau pam ddylech ddysgu gyda ni.

Pam dysgu gyda ni

Cyrsiau ar gyfer busnes

Rydym yn cynnig cyrsiau i fusnesau o bob maint - mae gennym brofiad o hyfforddi staff cwmnïau mawr y byd manwerthu yn ogystal â staff Busnesau bach a chanolig (BBaCHau). Beth bynnag fo anghenion hyfforddiant eich busnes, siaradwch gyda ni.


Rhagor o wybodaeth

Adolygiadau o gyrsiau

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein cyrsiau!arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?