Dysgu ysbrydoledig ledled Cymru

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Ni yw’r Coleg Cymunedol Cenedlaethol a’r Mudiad Democrataidd dros addysg oedolion cymunedol yng Nghymru, gan hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau. Rydym yn darparu dysgu o’r radd flaenaf trwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru. Rydym yn darparu mynediad at addysg o lefel cyn mynediad hyd at gymwysterau ar lefel pedwar.

 

Addysg ar draws Cymru

 

Rydym ni’n credu mewn pobl

Beth bynnag fo’ch oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Rydym ni’n credu mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym ni’n bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn ni gydweithio â chi i addysgu rhywbeth newydd i chi.

 

Dysgu gweithredol ym mhob cwr o Gymru

Rydym ni’n sefydliad aelodaeth a gall ein dysgwyr gyfrannu’n weithgar at y broses o gynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein dull o lywodraethu yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig, gan gynnwys dysgwyr, ac rydym ni’n ceisio bod yn llais ar ran bob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru.

 
 
 

Tiwtoriaid Ymroddgar

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig cyfleoedd i ddysgu gyda thiwtoriaid gwych. Maent yn arbenigwyr yn eu meysydd ac maent wedi ymrwymo i’ch helpu chi i ddysgu a chreu cyfleoedd. Bydd ein tiwtoriaid yn sicrhau bod eu cyrsiau yn groesawgar i bob dysgwr, beth bynnag fo’u profiad.

 

Darparu dysgu cynhwysol i chi

Rydym ni’n cynnig arlwyo addysgol eang ag ymroddiad i fod yn gynhwysol, cynnig profiadau diwylliannol cyfoethog, cynnal iechyd a diogelwch a sicrhau cyfartaledd, sy’n gwella cyfiawnder cymdeithasol a chyfranogiad cymunedau, ac ynghyd â hynny, rydym ni’n cynnig addysg a hyfforddiant â ffocws penodol iawn ar gyfer cyflogadwyedd, mentergarwch a datblygu sgiliau...a sut rydym ni’n wahanol.

 

Creu cyfeillgarwch

Byddwch chi’n gallu dod i adnabod pobl o anian debyg sydd â diddordebau tebyg, a gallwch chi ddatblygu gyda’ch gilydd. Sefydlu perthnasoedd newydd i gynorthwyo i hybu llesiant a chyfranogiad mewn cymunedau.

 
 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis