Aelod o'r Cyngor - Caroline Davies
Rwyf yn ddysgwr gydol oes o fri, yn angerddol wrth hybu addysg yn fy mywyd proffesiynol a phersonol. Gweithiaf fel Arbenigwr mewn Dysgu a Datblygu yng Nghyngor Caerdydd, yn cefnogi cydweithwyr i ddatblygu eu potensial, gan arbenigo mewn arweinyddiaeth, rheolaeth a hyfforddiant mewn swydd. Cydlynaf gyda nifer o ddarparwyr addysg i annog staff o bob lefel i ail-ymgymryd gydag addysg, wrth redeg Cynllun Prentisiaeth i bobl 16-24 blwydd oed hefyd.

Rwyf wedi cefnogi mudiadau i reoli newidiadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, ac wedi bod yn Ymgynghorydd Hyfforddiant hunangyflogedig. Rwyf yn athrawes gymwysedig yn Sgiliau Sylfaenol/Addysg i Oedolion gan weithio yn y gwasanaethau hynny ledled y ddinas am nifer o flynyddoedd, ac rwyf hefyd yn Gynrychiolydd Addysg Undebau Llafur a’n Bencampwr Digidol. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward