Aelod o'r Cyngor - Chris Franks
Mae fy hanes o weithio yn y sector cymunedol a gwirfoddol dros nifer o flynyddoedd yn cynnwys bod yn gynghorydd lleol a sir, llywodraethwr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, ymddiriedolwr o elusen leol, a llywydd Ymddiriedolaeth Naturiolaidd Caerdydd.

Des i’n aelod o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr oherwydd gydnabyddais roedd wir yn ceisio gweithio gyda dysgwyr i wella ansawdd bywyd trwy addysg yn ei gyd-destun ehangaf.

Wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Archwilio Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro ac, yn ystod fy nghyfnod fel Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, fel Comisiynydd yn rhannol gyfrifol am gyllid o £400 miliwn, mae gennyf wybodaeth gref o Egwyddorion Nolan, o weithdrefnau ariannol ac o gôd ymddygiad sydd i’w ddisgwyl yn swyddi cyhoeddus. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward