Aelod o'r Cyngor - David Elis-Williams
Bûm yn aelod unigol er 2014 ac wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ers yr uniad ym mis Awst 2015. Bûm yn cadeirio’r Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol (ac yn awr cadeiriaf y Pwyllgor Adnoddau) a Grŵp Llywio Harlech.

Bellach wedi ymddeol, mae gennyf gefndir fel swyddog llywodraeth leol, gyda phrofiad ym maes cyllid a llywodraethu elusennau, ac o weithio drwy gyfrwng dwy prif iaith Cymru.

Credaf all y profiadau hyn fod o fudd i ddatblygiad Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales fel mudiad gwirioneddol Gymru gyfan, yn arfer safon uchel o ddwyieithrwydd heb rwystro mynediad at weithgareddau i unrhyw leiafrif ieithyddol.
 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward