Council Member - Gayle Hudson
Rwyf wedi gweithio i’r Brifysgol Agored yng Nghymru ers 2008 fel Rheolwr Ehangu Mynediad, gyda chefndir yn rheoli yn y sector gyhoeddus a’r sector gwirfoddol.

Mae fy swyddi blaenorol yn cynnwys: Swyddog Datblygu gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Dirprwy Arweinydd ar raglen Sure Start yn Swydd Amwythig, a Chyfarwyddwr elusen anabledd plant yn Swydd Caer.

Rwyf yn ddysgwr gydol oes a dros y blynyddoedd rwyf wedi mynychu nifer o gyrsiau gwaith, yn y gymuned a rhai ffurfiol gan gynnwys gradd meistr (MBA) ac yn fwyaf diweddar un ar gyfer bod yn hyfforddwr yn y gwaith, Gwirfoddolaf hefyd yn fy sinema gymunedol leol a, gyda fy nheulu, rydym yn croesawu cŵn tywys yn eu hwythnosau olaf o hyfforddiant

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward