Aelod o'r Cyngor - Gerry Jenson
Rwyf wedi bod yn bresenoldeb cyson ar yr amryw fyrddau cysgodol a chyrff llywodraethu WEA Cymru ac o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ers 2013, gan fod yn Gadeirydd Pwyllgor ac Is Gadeirydd y mudiad ar adegau gwahanol hefyd. Mae hyn yn dilyn gyrfa fel tiwtor yn addysg bellach, arweiniodd at fod yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Llandrillo.

Credaf fod sector addysg i oedolion a chymunedol cryf sydd yn darparu addysg hawdd ei gyrraedd yn hanfodol i ddatblygiad economaidd a chymdeithasol cymunedau. Rwyf hefyd yn aelod lleyg o un o Bwyllgorau Moeseg Ymchwil Iechyd Cymru, ac yn gwirfoddoli gyda’r RSPCA a’r Groes Goch. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward