Aelod o'r Cyngor - Heather Willbourn
Rwyf wedi bod yn aelod gweithgar o WEA De Cymru/Cymru ers 2002, yn mynychu Cyfarfodydd Blynyddol a’r Fforwm Rhanbarthol.

Roeddwn yn Swyddog Datblygu’r WEA, yn gweithio yn nifer o ardaloedd daearyddol: cyn hynny, fel Rheolwr Addysg i Oedolion Lleol, datblygais addysg yn y gymuned yn Derby mewn partneriaeth gyda’r WEA yng Nghanolbarth Dwyreiniol Lloegr.

Yn fwyaf diweddar, gweithiais ar draws blaenau’r Cymoedd i Brifysgol De Cymru, yn ehangu cyfranogaeth a chreu ail gyfle i oedolion gydio mewn addysg uwch.

Hoffwn ddefnyddio fy ngwybodaeth o’r sector ôl-16, fy nghyfranogiad i weithgareddau ymgyrchu, a phrofiad o waith pwyllgor gydag undebau llafur a mudiadau gwleidyddol, gwirfoddol a chymunedol i gefnogi datblygiad y mudiad. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward