Aelod o'r Cyngor - Iwan Hywel
Arweinydd tîm i Fentrau Iaith Cymru yw fy swydd bresennol. Mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi’r rhwydwaith o 22 Menter Iaith leol ledled Cymru: mae’r Mentrau Iaith i gyd yn gweithio tuag at y marc ansawdd Pqasso i fudiadau trydydd sector, a rhan o fy ngwaith  i yw cefnogi'r fenter yma.

Yn flaenorol roeddwn yn gynghorydd gyrfa gyda Gyrfa Cymru am 12 mlynedd, yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn ardal Arfon. Credaf fod fy mhrofiad a fy nealltwriaeth o’r system addysg yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth am yr anawsterau sydd yn wynebu oedolion sydd am ddysgu, yn cynorthwyo fy ngwaith ar y Cyngor. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward