Aelod o'r Cyngor - Julie Cook

Finnau yw Swyddog Cenedlaethol Wales TUC Cymru, yn cyfathrebu gyda lefelau amrywiol o weithwyr mewn undebau llafur, Llywodraeth Cymru, cyflogwyr ac asiantau eraill yng Nghymru a’r DU.

Rwyf yn undebwraig ymroddedig, ac wedi gweithio i’r TUC mewn swyddi gwahanol am dros 35 o flynyddoedd. O ganlyniad rwyf wedi cael cysylltiad hir gyda’r WEA ac Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – fel partner a chwsmer yn eu gwaith addysgol i undebau llafur, yn ogystal â bod yn llywodraethwr ac aelod o’u pwyllgorau yn y gorffennol. Rwyf hefyd yn aelod o gyrff llywodraethol Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru. 


Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward