Aelod o'r Cyngor - Nick Taylor
Rwyf yn diwtor rhan-amser gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, ac wedi cadeirio ein Fforwm Rhanbarthol yng ngogledd-ddwyrain (a chanolbarth) Cymru.

Cychwynnais weithio i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru ym 1994, wedi gweithio cyn hynny i’r WEA yn Lerpwl ac mewn coleg yn y ddinas honno.

Rwyf yn ymddiriedolwr o Bartneriaeth Parc Caia yn Wrecsam, wedi cadeirio byrddau Cymunedau’n Gyntaf ac yn gadeirydd ar hyn o bryd o Fentrau Cymunedol Gorllewin y Fflint Cyf. wedi ei leoli yn Nhreffynnon. Menter gymdeithasol ydyw sydd yn rhedeg siop crefft a chelf grefftwrol a melin. Credaf dylem gadw’r faner i chwifio ar ran ‘Addysg Ryddfrydol i Oedolion’ a chadw ein rôl allweddol mewn addysg i undebau llafur ac yn y gweithle. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward