Is-Gadeirydd y Cyngor, Dr. Sonia Reynolds
Niwro-wyddonydd ymchwil, ail-ganolbwyntiais fy noniau i hybu addysg ac adfywiad yn y sectorau gwirfoddol/cymunedol. Apwyntiad cyhoeddus ar adolygiadau cyllid i fyfyrwyr (2000 a 2004), roeddwn yn aelod o’r Bwrdd Cymreig o’r Brifysgol Diwydiant a’r unig aelod o’r FEFC i drosglwyddo i ELWa.

Arweiniais ddatblygiad Prosiect Fframwaith Credydau Cymru, ac fel Cyfarwyddwr Dysg goruchwyliais ei uno gyda Llywodraeth Cymru.

Rhwng 2006 a 2013 roedd gen i swyddi uwch tu fewn i Lywodraeth Cymru, gan arwain y gweithredu ar bolisïau ar Drawsnewid ac ansawdd, yn broceri cydweithrediad ar uno yn y sector Addysg Bellach. Yn fy swydd fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru yn y De Orllewin enillais enw da am ymwneud gyda rhan-ddeiliaid ac am arweinyddiaeth

Am Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward