Is-Gadeirydd y Cyngor - Toni Schiavone
Cyn ymddeol roeddwn yn Ddirprwy Gyfarwyddwr ac yna Gyfarwyddwr Cymru’r Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol, gyda chyfrifoldeb dros Strategaeth Sgiliau Sylfaenol gydol oes Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn cynnwys arwain prosiectau ym maes addysg oedolion yn y gweithle ac yn y gymuned. Cyn hynny roeddwn yn athro ysgol uwchradd, ymgynghorydd addysg y dyniaethau ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws gogledd orllewin Cymru, yn gweithio fel arolygwr Estyn ac yn diwtor addysg oedolion rhan amser.

I have developed policy on adult learning for the TUC and the Association of Metropolitan Authorities, and in addition I have undertaken voluntary roles as an adult literacy tutor and a residential social worker.

Bûm yn aelod etholedig ac yna penodedig o’r Cyngor rhwng 2014 a 2017. Mae gen i brofiad o reoli cyllidebau sylweddol, o reoli pobl, ansawdd yn fewnol yn ogystal ag ansawdd yr addysg, o werthuso ac o fesur effaith yr hyn a ddarparwyd. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward