Aelod o'r Cyngor - Cathy Clark
Rwyf wedi bod yn aelod unigol o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am bedair blynedd ac wedi bod ar y Cyngor am ran fwyaf o’r amser hynny. Yn wreiddiol roeddwn yn gynrychiolydd rhanbarthol yn Ne Ddwyrain Cymru, ac ar y Cyngor presennol rwyf yn Llywodraethwr y Dysgwyr. Aelod o gangen Y Coed-duon ac Oakdale, rwyf wedi bod yn Gadeirydd iddi ac ar hyn o bryd finnau yw’r Ysgrifennydd.

Ymddeolais o fod yn athrawes wedi 30 blynedd o weithio yn y sectorau cynradd ac eilradd. Mae gennyf brofiad o ddysgu rhifogrwydd/llythrennedd i oedolion hefyd.

Credaf yn gryf mewn addysg gydol oes a sicrhau fod profiadau dysgu ôl-16 ar gael i bawb, ni waeth lefel incwm. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward