Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Guy Smith

Ar hyn o bryd rwyf yn Swyddog Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, ac yn Ysgrifennydd Siartredig ac Ymarferydd PRINCE2.

Mae gen i brofiad helaeth o arweinyddiaeth a rheolaeth ym meysydd cynllunio strategol, rheoli ariannol, archwilio, llywodraethiant ac ufudd-dod, yn ogystal â rheoli newid a phrosiectau.

Rwyf wedi gweithio yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, gan gynnwys awdurdodau lleol eraill a sefydliadau addysg uwch; ac wedi bod yn llywodraethwr mewn ysgolion cynradd a chyfun yn ardal Aberdâr, ac ar gyrff llywodraethol colegau addysg bellach, gan gynnwys Coleg Cymunedol YMCA Cymru cyn iddo uno gyda WEA Cymru.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis