Aelod o'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Caroline Davies

Rwyf yn ddysgwr gydol oes o fri, yn angerddol wrth hybu addysg yn fy mywyd proffesiynol a phersonol. Gweithiaf fel Arbenigwr mewn Dysgu a Datblygu yng Nghyngor Caerdydd, yn cefnogi cydweithwyr i ddatblygu eu potensial, gan arbenigo mewn arweinyddiaeth, rheolaeth a hyfforddiant mewn swydd. Cydlynaf gyda nifer o ddarparwyr addysg i annog staff o bob lefel i ail-ymgymryd gydag addysg, wrth redeg Cynllun Prentisiaeth i bobl 16-24 blwydd oed hefyd.

Rwyf wedi cefnogi mudiadau i reoli newidiadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, ac wedi bod yn Ymgynghorydd Hyfforddiant hunangyflogedig. Rwyf yn athrawes gymwysedig yn Sgiliau Sylfaenol/Addysg i Oedolion gan weithio yn y gwasanaethau hynny ledled y ddinas am nifer o flynyddoedd, ac rwyf hefyd yn Gynrychiolydd Addysg Undebau Llafur a’n Bencampwr Digidol..

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?