Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Chris Franks

Mae fy hanes o weithio yn y sector cymunedol a gwirfoddol dros nifer o flynyddoedd yn cynnwys bod yn gynghorydd lleol a sir, llywodraethwr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, ymddiriedolwr o elusen leol, a llywydd Ymddiriedolaeth Naturiolaidd Caerdydd.

Des i’n aelod o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr oherwydd gydnabyddais roedd wir yn ceisio gweithio gyda dysgwyr i wella ansawdd bywyd trwy addysg yn ei gyd-destun ehangaf.

Wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Archwilio Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro ac, yn ystod fy nghyfnod fel Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, fel Comisiynydd yn rhannol gyfrifol am gyllid o £400 miliwn, mae gennyf wybodaeth gref o Egwyddorion Nolan, o weithdrefnau ariannol ac o gôd ymddygiad sydd i’w ddisgwyl yn swyddi cyhoeddus.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis