Aelod o'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Daryl Leeworthy

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig gyda changen Merthyr Tudful y mudiad am rai blynyddoedd, yn fwyaf diweddar fel tiwtor.

Cyn hynny dysgais hanes yn yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe ac ym mhrifysgolion Caerdydd a Huddersfield.

Yn ogystal â’m gwaith ym Merthyr, ar hyn o bryd rwy’n dysgu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae gennyf Ddoethuriaeth mewn hanes de Cymru, rwyf wedi ysgrifennu nifer o lyfrau, ac yn ymgymryd â chymhwyster sydd yn arbenigo mewn addysg gydol oes. Rwyf â diddordeb mawr yn y perthynas rhwng y fath addysg a llesiant ymhlith yr oedrannus a sut mae’n ymwneud ag unigrwydd a thostrwydd yn perthyn i henaint.

Rwyf wastad wedi bod yn ymrwymedig i hybu addysg sydd yn hygyrch ac yn cynaliadwy i bawb, ni waeth be amgylchiadau materol a phersonol.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis