Aelod o'r Cyngor - Daryl Leeworthy
Rwyf wedi bod yn gysylltiedig gyda changen Merthyr Tudful y mudiad am rai blynyddoedd, yn fwyaf diweddar fel tiwtor.

Cyn hynny dysgais hanes yn yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe ac ym mhrifysgolion Caerdydd a Huddersfield.

Yn ogystal â’m gwaith ym Merthyr, ar hyn o bryd rwy’n dysgu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae gennyf Ddoethuriaeth mewn hanes de Cymru, rwyf wedi ysgrifennu nifer o lyfrau, ac yn ymgymryd â chymhwyster sydd yn arbenigo mewn addysg gydol oes. Rwyf â diddordeb mawr yn y perthynas rhwng y fath addysg a llesiant ymhlith yr oedrannus a sut mae’n ymwneud ag unigrwydd a thostrwydd yn perthyn i henaint.

Rwyf wastad wedi bod yn ymrwymedig i hybu addysg sydd yn hygyrch ac yn cynaliadwy i bawb, ni waeth be amgylchiadau materol a phersonol

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward