Aelod o'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - David Elis-Williams

Bûm yn aelod unigol er 2014 ac wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ers yr uniad ym mis Awst 2015. Bûm yn cadeirio’r Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol (ac yn awr cadeiriaf y Pwyllgor Adnoddau) a Grŵp Llywio Harlech.

Bellach wedi ymddeol, mae gennyf gefndir fel swyddog llywodraeth leol, gyda phrofiad ym maes cyllid a llywodraethu elusennau, ac o weithio drwy gyfrwng dwy prif iaith Cymru.

Credaf all y profiadau hyn fod o fudd i ddatblygiad Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales fel mudiad gwirioneddol Gymru gyfan, yn arfer safon uchel o ddwyieithrwydd heb rwystro mynediad at weithgareddau i unrhyw leiafrif ieithyddol.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis