Aelod o'r Cyngor - Guy Smith
Ar hyn o bryd rwyf yn Swyddog Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, ac yn Ysgrifennydd Siartredig ac Ymarferydd PRINCE2.

Mae gen i brofiad helaeth o arweinyddiaeth a rheolaeth ym meysydd cynllunio strategol, rheoli ariannol, archwilio, llywodraethiant ac ufudd-dod, yn ogystal â rheoli newid a phrosiectau.

Rwyf wedi gweithio yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, gan gynnwys awdurdodau lleol eraill a sefydliadau addysg uwch; ac wedi bod yn llywodraethwr mewn ysgolion cynradd a chyfun yn ardal Aberdâr, ac ar gyrff llywodraethol colegau addysg bellach, gan gynnwys Coleg Cymunedol YMCA Cymru cyn iddo uno gyda WEA Cymru.
 


Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward