Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Iwan Hywel

Arweinydd tîm i Fentrau Iaith Cymru yw fy swydd bresennol. Mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi’r rhwydwaith o 22 Menter Iaith leol ledled Cymru: mae’r Mentrau Iaith i gyd yn gweithio tuag at y marc ansawdd Pqasso i fudiadau trydydd sector, a rhan o fy ngwaith i yw cefnogi'r fenter yma.

Yn flaenorol roeddwn yn gynghorydd gyrfa gyda Gyrfa Cymru am 12 mlynedd, yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn ardal Arfon. Credaf fod fy mhrofiad a fy nealltwriaeth o’r system addysg yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth am yr anawsterau sydd yn wynebu oedolion sydd am ddysgu, yn cynorthwyo fy ngwaith ar y Cyngor.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis