Aelod o'r Cyngor - Jenni Jones-Annetts
Wedi fy ngeni yn ardal Wrecsam, bues i’n athrawes y Gymraeg mewn ysgol gyfun amlddiwylliannol yng Nghaerdydd. Rwyf wedi dysgu oedolion hefyd, ar hyn o bryd yn gwirfoddoli ar ddosbarth sgwrsio yng Nghanolfan Y Glowyr Caerffili.

Wedi symud i Gaerffili yn 2000, ymunes â’r gangen Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA). Ers hynny rwyf wedi elwa o nifer o gyrsiau, yn fwyaf diweddar ‘Defnyddio iPads trwy gyfrwng y Gymraeg’. 

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau’r Gangen ac wedi bod yn ei Swyddog Aelodaeth a Thrysorydd. Wedi cael f’ethol ar Gyngor WEA De Cymru, bues i’n gweini ar sawl pwyllgor. Cefais yr anrhydedd o fod yn Gadeirydd y mudiad, ac roeddwn ar y Cyngor yn ystod yr uno gyda WEA Gogledd Cymru Coleg Harlech (2014) ac yna Coleg Cymunedol YMCA Cymru (2015).

 

arrow_upward