Aelod o'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Jenni Jones-Annetts

Wedi fy ngeni yn ardal Wrecsam, bues i’n athrawes y Gymraeg mewn ysgol gyfun amlddiwylliannol yng Nghaerdydd. Rwyf wedi dysgu oedolion hefyd, ar hyn o bryd yn gwirfoddoli ar ddosbarth sgwrsio yng Nghanolfan Y Glowyr Caerffili.

Wedi symud i Gaerffili yn 2000, ymunes â’r gangen Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA). Ers hynny rwyf wedi elwa o nifer o gyrsiau, yn fwyaf diweddar ‘Defnyddio iPads trwy gyfrwng y Gymraeg’.

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau’r Gangen ac wedi bod yn ei Swyddog Aelodaeth a Thrysorydd. Wedi cael f’ethol ar Gyngor WEA De Cymru, bues i’n gweini ar sawl pwyllgor. Cefais yr anrhydedd o fod yn Gadeirydd y mudiad, ac roeddwn ar y Cyngor yn ystod yr uno gyda WEA Gogledd Cymru Coleg Harlech (2014) ac yna Coleg Cymunedol YMCA Cymru (2015).

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?