Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Julie Cook

Finnau yw Swyddog Cenedlaethol Wales TUC Cymru, yn cyfathrebu gyda lefelau amrywiol o weithwyr mewn undebau llafur, Llywodraeth Cymru, cyflogwyr ac asiantau eraill yng Nghymru a’r DU.

Rwyf yn undebwraig ymroddedig, ac wedi gweithio i’r TUC mewn swyddi gwahanol am dros 35 o flynyddoedd. O ganlyniad rwyf wedi cael cysylltiad hir gyda’r WEA ac Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – fel partner a chwsmer yn eu gwaith addysgol i undebau llafur, yn ogystal â bod yn llywodraethwr ac aelod o’u pwyllgorau yn y gorffennol. Rwyf hefyd yn aelod o gyrff llywodraethol Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis