Aelod o'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Nick Taylor

Rwyf yn diwtor rhan-amser gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, ac wedi cadeirio ein Fforwm Rhanbarthol yng ngogledd-ddwyrain (a chanolbarth) Cymru.

Cychwynnais weithio i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru ym 1994, wedi gweithio cyn hynny i’r WEA yn Lerpwl ac mewn coleg yn y ddinas honno.

Rwyf yn ymddiriedolwr o Bartneriaeth Parc Caia yn Wrecsam, wedi cadeirio byrddau Cymunedau’n Gyntaf ac yn gadeirydd ar hyn o bryd o Fentrau Cymunedol Gorllewin y Fflint Cyf. wedi ei leoli yn Nhreffynnon. Menter gymdeithasol ydyw sydd yn rhedeg siop crefft a chelf grefftwrol a melin. Credaf dylem gadw’r faner i chwifio ar ran ‘Addysg Ryddfrydol i Oedolion’ a chadw ein rôl allweddol mewn addysg i undebau llafur ac yn y gweithle.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis