Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Stephen Nicholls

Cyn i mi ymddeol roeddwn yn was sifil yn y Swyddfa Gymreig/Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar yn ymwneud gydag ariannu myfyrwyr yn addysg bellach ac uwch a llywodraethiant prifysgolion.

Rwyf wastad wedi ymdrechu i sicrhau chwarae teg i fyfyrwyr - cadw’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer pobl yn byw yng Nghymru, cydnabyddiaeth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr am Undeb Credyd oedd yn helpu myfyriwr bregus, ac ‘addasiadau cymwys’ yn cael eu gwneud i dderbyn myfyrwyr anabl.

Daeth pwysigrwydd addysg i oedolion yn amlwg imi yn gyntaf yn y 1970au pan roddwyd grant i fy nhad ail-hyfforddi wedi i waith dur East Moors, Caerdydd gau. Cafodd 4 lefel ‘O’ a gafodd hyn effaith positif ar ei hunan-barch.

Yn y 1980au treuliais ddwy flynedd fel darlithydd rhan amser i oedolion mewn bioleg ddynol yn Ysgol St. Cyres, Penarth, gan dderbyn boddhad mawr pan gynigiodd am a llwyddodd rhai dysgwyr y lefel ‘O’ cysylltiedig.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis