Council Member - Stephen Nicholls
Cyn i mi ymddeol roeddwn yn was sifil yn y Swyddfa Gymreig/Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar yn ymwneud gydag ariannu myfyrwyr yn addysg bellach ac uwch a llywodraethiant prifysgolion.

Rwyf wastad wedi ymdrechu i sicrhau chwarae teg i fyfyrwyr - cadw’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer pobl yn byw yng Nghymru, cydnabyddiaeth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr am Undeb Credyd oedd yn helpu myfyriwr bregus, ac ‘addasiadau cymwys’ yn cael eu gwneud i dderbyn myfyrwyr anabl.

Daeth pwysigrwydd addysg i oedolion yn amlwg imi yn gyntaf yn y 1970au pan roddwyd grant i fy nhad ail-hyfforddi wedi i waith dur East Moors, Caerdydd gau. Cafodd 4 lefel ‘O’ a gafodd hyn effaith positif ar ei hunan-barch.

Yn y 1980au treuliais ddwy flynedd fel darlithydd rhan amser i oedolion mewn bioleg ddynol yn Ysgol St. Cyres, Penarth, gan dderbyn boddhad mawr pan gynigiodd am a llwyddodd rhai dysgwyr y lefel ‘O’ cysylltiedig.

 

arrow_upward