Aelod o'r Cyngor - Suzanne Samuel
Rwyf ar hyn o bryd yn Swyddog Cyfuno Ymuniad gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, yn creu cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant a lleoliadau gwaith.

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn cymunedau ar draws de Cymru yn y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat. Mae hwn yn cynnwys cyfnodau sylweddol gyda darparwr addysg bellach, yn gyfrifol am ddwy ganolfan addysg oedolion allanol prysur a gweithio’n llwyddiannus 

asiantau tramor i recriwtio myfyrwyr rhyngwladol. Arweiniodd f’ymrwymiad yn y maes hwn imi gwblhau Doethuriaeth yn 2018 ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfranogaeth mewn addysg oedolion cymunedol ac ymglymiad rhieni wrth addysg eu plant.

 

arrow_upward