Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Suzanne Samuel

Rwyf ar hyn o bryd yn Swyddog Cyfuno Ymuniad gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, yn creu cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant a lleoliadau gwaith.

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn cymunedau ar draws de Cymru yn y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat. Mae hwn yn cynnwys cyfnodau sylweddol gyda darparwr addysg bellach, yn gyfrifol am ddwy ganolfan addysg oedolion allanol prysur a gweithio’n llwyddiannus.

Asiantau tramor i recriwtio myfyrwyr rhyngwladol. Arweiniodd f’ymrwymiad yn y maes hwn imi gwblhau Doethuriaeth yn 2018 ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfranogaeth mewn addysg oedolion cymunedol ac ymglymiad rhieni wrth addysg eu plant.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?