Aelodau'r Cyngor

 

Cadeirydd y Cyngor - John Graystone

Roeddwn yn brif weithredwr ColegauCymru yn cynrychioli sefydliadau addysg bellach yng Nghymru, ac am gyfnod yn gyfarwyddwr dros dro NIACE Cymru, llais addysg i oedolion yng Nghymru.

Datblygais bolisïau ar addysg i oedolion ar gyfer y TUC a’r Mudiad Awdurdodau Metropolitan. Roeddwn yn diwtor llythrennedd i oedolion a gweithiwr cymdeithasol, y ddau ar sail wirfoddol. Rwyf yn llywodraethwr mewn dau goleg ac yn gwasanaethu ar bwyllgor archwilio prifysgol.

Rwyf yn gadeirydd gweithredol Agored Cymru, y corff dyfarnu Cymreig, ac yn eistedd ar gorff aelodaeth Dŵr Cymru.

Gwasanaethais ar nifer o bwyllgorau addysgol cenedlaethol Cymreig ac rwyf wedi cyhoeddi’n eang. Cefais yr anrhydedd yn ddiweddar i dderbyn gwobr cyrhaeddiad oes ar gyfer addysg ôl-16.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?