Aelodau'r Cyngor

 

Is-Gadeirydd y Cyngor, Dr. Sonia Reynolds

Niwro-wyddonydd ymchwil, ail-ganolbwyntiais fy noniau i hybu addysg ac adfywiad yn y sectorau gwirfoddol/cymunedol. Apwyntiad cyhoeddus ar adolygiadau cyllid i fyfyrwyr (2000 a 2004), roeddwn yn aelod o’r Bwrdd Cymreig o’r Brifysgol Diwydiant a’r unig aelod o’r FEFC i drosglwyddo i ELWa.

Arweiniais ddatblygiad Prosiect Fframwaith Credydau Cymru, ac fel Cyfarwyddwr Dysg goruchwyliais ei uno gyda Llywodraeth Cymru.

Rhwng 2006 a 2013 roedd gen i swyddi uwch tu fewn i Lywodraeth Cymru, gan arwain y gweithredu ar bolisïau ar Drawsnewid ac ansawdd, yn broceri cydweithrediad ar uno yn y sector Addysg Bellach. Yn fy swydd fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru yn y De Orllewin enillais enw da am ymwneud gyda rhan-ddeiliaid ac am arweinyddiaeth.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis