Aelod o'r Cyngor

 

Llywodraethw Staff - Gareth Cork

Rwyf wedi bod yn rhan o’r mudiad hwn am dros 4 mlynedd, mewn gwahanol dimau – Ansawdd, Cyllid a Rhanbarthol.

Yn wreiddiol o Walsall yng Nghanolbarth Lloegr, gyda chysylltiadau teuluol yn y Rhondda, roeddwn yn was sifil am nifer o flynyddoedd cyn cael fy niswyddo, pan ddefnyddiais arian REACT i ddatblygu fy sgiliau. Cadarnhaodd hwn pwysigrwydd dysgu gydol oes imi, ar gyfer cyflogadwyedd a hunanddatblygiad.

Mae gennyf gred gref mewn cydraddoldeb i bawb ac yn hybu hyn trwy fod yn aelod o’r grŵp Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rwyf yn awyddus i rannu barn a syniadau holl aelodau’r staff tu mewn i’r Cyngor a’i Bwyllgorau.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis