Aelodau'r Cyngor

 

Aelod o'r Cyngor - Cathy Clark

Rwyf wedi bod yn aelod unigol o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am bedair blynedd ac wedi bod ar y Cyngor am ran fwyaf o’r amser hynny. Yn wreiddiol roeddwn yn gynrychiolydd rhanbarthol yn Ne Ddwyrain Cymru, ac ar y Cyngor presennol rwyf yn Llywodraethwr y Dysgwyr. Aelod o gangen Y Coed-duon ac Oakdale, rwyf wedi bod yn Gadeirydd iddi ac ar hyn o bryd finnau yw’r Ysgrifennydd.

Ymddeolais o fod yn athrawes wedi 30 blynedd o weithio yn y sectorau cynradd ac eilradd. Mae gennyf brofiad o ddysgu rhifogrwydd/llythrennedd i oedolion hefyd.

Credaf yn gryf mewn addysg gydol oes a sicrhau fod profiadau dysgu ôl-16 ar gael i bawb, ni waeth lefel incwm.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis