Aelodau'r Cyngor

 

Llywodraethwr Staff - Dafydd Rhys

Rwyf yn Swyddog Gwasanaethau Aelodau i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, gyda chyfrifoldebau cenedlaethol.

Mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad gweithio ym maes addysg, fel athro a rheolwr, a phrofiad arolygu gydag Estyn hefyd.

Fel rhan o fy nghefndir, bûm yn llywodraethwr staff am dros 10 mlynedd, ac mae gennyf gymhwyster MA mewn Arwain a Rheoli Addysg Bellach. Yn ogystal â hynny, mae gen i brofiad busnes mewn twristiaeth, cyhoeddi a chysylltiadau cyhoeddus.

Credaf y dylem nid yn unig fod yn ddarparwr blaengar o addysg safonol ond hefyd yn fudiad dros Addysg Gydol Oes: gyda'n gwybodaeth ac arbenigedd gallwn wneud yr achos dros Addysg Oedolion eang ei ddiffiniad, gan ddylanwadu ar bolisïau.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis