Llywodraethw Staff - Gareth Cork
Rwyf wedi bod yn rhan o’r mudiad hwn am dros 4 mlynedd, mewn gwahanol dimau – Ansawdd, Cyllid a Rhanbarthol.

Yn wreiddiol o Walsall yng Nghanolbarth Lloegr, gyda chysylltiadau teuluol yn y Rhondda, roeddwn yn was sifil am nifer o flynyddoedd cyn cael fy niswyddo, pan ddefnyddiais arian REACT i ddatblygu fy sgiliau. Cadarnhaodd hwn pwysigrwydd dysgu gydol oes imi, ar gyfer cyflogadwyedd a hunanddatblygiad.

Mae gennyf gred gref mewn cydraddoldeb i bawb ac yn hybu hyn trwy fod yn aelod o’r grŵp Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rwyf yn awyddus i rannu barn a syniadau holl aelodau’r staff tu mewn i’r Cyngor a’i Bwyllgorau. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward