Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc

 

Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc - Stephen Thomas

Y finnau yw Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, hyn wedi bod yn Glerc ar WEA Cymru a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr De Cymru cyn i’r cyfuno a fu yn y blynyddoedd diwethaf. Am dros 20 blynedd gweithiais ym meysydd datblygiad rhyngwladol ac addysg dinasyddiaeth fyd-eang – gydag Achub y Plant, Comic Relief, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a Valid International. Rwyf hefyd wedi bod yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn aelod o Banel Ymgynghori Plant Mewn Angen yng Nghymru.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis