Dysgu ysbrydoledig ledled Cymru

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Rydym yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol ac annibynnol sy’n ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau. Darparwn ddysgu o’r radd flaenaf trwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru. Rydym yn darparu mynediad at addysg o ddysgu ar Lefel Cyn Mynediad i gymwysterau ar Lefel Pedwar.

 

Addysg ar draws Cymru

 

Rydym yn credu mewn pobl

Beth bynnag fo’ch oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Credwn mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym yn bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn gydweithio i addysgu rhywbeth newydd i chi.

 

Dysgu gweithredol ym mhob cwr o Gymru

Rydym yn sefydliad aelodaeth a gall ein dysgwyr gyfrannu’n weithgar at y broses o gynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein dull o lywodraethu yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig, gan gynnwys dysgwyr, ac rydym yn ceisio bod yn llais ar ran bob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru.

 
 
 

Tiwtoriaid Ymroddgar

Rydym yn cynnig cyfleoedd i ddysgu gyda thiwtoriaid gwych. Maent yn arbenigwyr yn eu meysydd ac wedi ymrwymo i’ch helpu i ddysgu a chreu cyfleoedd. Bydd ein tiwtoriaid yn sicrhau bod eu cyrsiau yn groesawgar i bob dysgwr, beth bynnag fo’u profiad.

 

Darparu dysgu cynhwysol i chi

Rydym yn cynnig arlwy addysgol eang ag ymroddiad i fod yn gynhwysol, cynnig profiadau diwylliannol cyfoethog, cynnal iechyd a diogelwch a sicrhau cyfartaledd. Y bwriad yw gwella cyfiawnder cymdeithasol a chyfranogiad cymunedau, ac ynghyd â hynny, rydym yn cynnig addysg a hyfforddiant â ffocws penodol iawn ar gyfer cyflogadwyedd, mentergarwch a datblygu sgiliau...dyma sut rydym yn wahanol.

 

Creu cyfeillgarwch

Bydd cyfle i ddod i adnabod pobl o anian â diddordebau tebyg, gan ddatblygu gyda’ch gilydd. Creu perthnasoedd newydd i gynorthwyo i hybu llesiant a chyfranogiad mewn cymunedau.

 
 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?