Apêl Ddyngarol Wcráin

Apêl Ddyngarol Wcráin

Mae’r sefyllfa sy’n datblygu yn yr Wcráin yn peri llawer iawn o bryder ac ansicrwydd i lawer o bobl ar hyn o bryd. Rydym yn meddwl am ein ffrindiau a’n cydweithwyr Wcreinaidd a gobeithiwn yn ddiffuant y gellir canfod ateb yn fuan er mwyn adfer heddwch.

Os hoffech chi ddefnyddio ein gwasanaethau cymorth, dyma’r manylion: Dysgwyr:

Gallwch hunangyfeirio i gael gwasanaethau cwnsela yma: https://www.adultlearning.wales/cym/cymorth-i-ddysgwyr/hunanatgyfeirio-ar-gyfer-cwnsela

Mae gwasanaeth cymorth cyfrinachol ar gael ar gyfer staff trwy ffonio 08000 562 561 neu trwy droi at www.educationsupportpartnership.org.uk 

 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus ar yr adeg hon.

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?