Ein Canghennau a Fforymau Dysgwyr 

Yn wahanol i sefydliadau addysgol eraill, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dod â dysgu i’ch cymuned leol, gan addysgu’r dosbarthiadau y gofynnwch amdanynt, ac  yn annog dysgwyr a chymunedau i fod yn gyfrifol am reoli eu dysgu drwy sefydlu Canghennau neu Fforymau Dysgwyr.Lle bynnag yr ydych yng Nghymru, ni fyddwch fyth yn bell oddi wrth un o’n Canghennau neu Fforymau Dysgwyr.

Mae gennym dros 40 o Ganghennau neu Fforymau Dysgwyr gweithredol sy’n cynnwys aelodau, dysgwyr (ac, yn aml, sefydliadau partner) sydd wedi ymuno â’i gilydd i roi llais i’w cymuned.

Mae Cangen yn wahanol i Fforwm Dysgwyr oherwydd mae ganddi ei chyfansoddiad a’i chyfrif banc ei hun. Mae Fforwm Dysgwyr yn hawdd iawn i’w sefydlu ac mae’n gallu bod yn gam ar y ffordd i sefydlu Cangen.

Anogwn bob dosbarth neu gymuned i sefydlu Fforwm Dysgwyr a byddwn yn cefnogi eu datblygiad i fod yn Ganghennau.

 • Mae Canghennau (a Fforymau Dysgwyr) yn gofyn i ddysgwyr pa ddosbarthiadau y byddent yn dymuno eu cael yn eu cymunedau ac yn helpu penderfynu pa gyrsiau i’w cynnig

  Mae Canghennau (a Fforymau Dysgwyr) yn gweithio gyda ni i helpu dod o hyd i diwtor a lleoliad ar gyfer cwrs

  Mae Canghennau (a Fforymau Dysgwyr) yn gweithio gyda ni i hysbysebu cwrs yn lleol, er mwyn denu diddordeb dysgwyr ac i gefnogi ei gilydd

  Mae Canghennau’n codi arian ar gyfer gweithgareddau’r Gangen, er enghraifft teithiau i fannau diddorol sy’n gysylltiedig â chwrs, neu ddiwrnod dysgu ar gyfer y gymuned

  Mae gan Ganghennau a Fforymau Dysgwyr lais yn ein Fforymau Rhanbarthol a Chyfarfodydd Cyffredinol, maen nhw’n ethol aelodau ein Cyngor (sef ein corff llywodraethu) ac maen nhw’n gallu dylanwadu ar bolisi a datblygiadau drwy gyflwyno cynigion.

  Sefydlu Cangen neu Fforwm DysgwyrSiaradwch â ni am yr hyn y gallai Canghennau a Fforymau Dysgwyr ei gynnig i chi a sut y gallech sefydlu Cangen neu Fforwm Dysgwyr yn eich ardal eich hun neu o fewn eich dosbarth.

Am gefnogaeth, gallwch ofyn hefyd i’ch tiwtor, eich swyddfa ranbarthol neu ein Hadran Gwasanaethau Dysgu.


Address

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Coopers Yard, Curran Road
Cardiff CF10 5NB

Phone

03300 580845

arrow_upward