Aelodaeth

Mae Cynllun Aelodaeth Addysg Oedolion Cymru yn mynd trwy broses adolygu ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio yn ddygn ar gynllun aelodau newydd a gwell, y bwriadir ei lansio yn gynnar yn 2024.  

Os ydych eisoes yn aelod, neu am ddod yn aelod ac angen rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd, cysylltwch gyda Julie Roberts.

julie.roberts@addysgoedolion.cymru 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu’n aelod – beth bynnag y dymunwch ei wneud, byddem wrth ein bodd eich bod yn rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni
expand_less