Cyrsiau
 

SSIE (ESOL)

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, a byddech yn hoffi dysgu neu wella'ch sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu, yna gall cwrs SSIE (ESOL) fod yn addas i chi.

Rhagor o wybodaeth

 
 
 

Cyrsiau Gwaith Chwarae

Ydych chi’n chwilio am gwrs i’ch cefnogi mewn rôl Gwaith Chwarae?

 

 

Cyrsiau hyblyg Mathemateg a Saesneg

Ydych chi eisiau gwella'ch sgiliau Mathemateg neu Saesneg ond yn ei chael yn anodd ymrwymo i fynychu dosbarthiadau?

Os felly, efallai mai'r ateb yw cwrs Mathemateg a Saesneg hyblyg sy'n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau Mathemateg a/neu Saesneg, ar amser a lleoliad addas i chi.

Rhagor o wybodaeth

 

 

Cyrsiau Prawf Saesneg Diogel

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yw un o’r darparwyr sy’n cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau iaith Saesneg yng Nghymru. Rydym bellach yn cynnig cyrsiau ledled Cymru i’ch paratoi am y Prawf Iaith Saesneg (Secure English Language Test) (SELT). Mae’r Swyddfa Gartref yn mynnu eich bod yn llwyddo yn y prawf hwn er mwyn dangos bod gennych y sgiliau ieithyddol angenrheidiol i wneud cais am naill ai Caniatâd Pellach i Aros, Caniatâd Amhenodol i Aros (ILR) neu Ddinasyddiaeth y Deyrnas Unedig.

 

Cyrsiau Addysgu a Dysgu

Rydym yn cynnig ystod lawn o gymwysterau mewn Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu. Mae’r cymwysterau yn cynnwys meysydd fel Asesydd a Sicrhau Ansawdd, Addysg a Hyfforddiant, Cefnogi Dysgu ac Ymarferydd Sgiliau Hanfodol.

 
 
 
 

Gwaith Ieuenctid a Chymuned

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11-25 mlwydd oed?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i weithio fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru.

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?