Darllenwch ein Cynllun Strategol

Cynllun Strategol

Cyflwyniad, Cadeirydd Cyngor - John Graystone
Rydym bellach mewn sefyllfa newydd a nodweddir gan ddirwasgiad economaidd, cyfyngiadau ar wariant cyhoeddus ac ansicrwydd ynghylch cyllido yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod pwysau ychwanegol ar ein hadnoddau. Mae’r farchnad lafur yn newid yn gyflym yng Nghymru ac mae angen i bobl ddysgu sgiliau newydd, yn enwedig y rhai hynny sy’n gysylltiedig â thechnolegau digidol.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales mewn sefyllfa dda i ychwanegu at etifeddiaeth ei sefydliadau rhagflaenol a bydd yn hyrwyddo addysg ryddfrydig eang sy’n gwella cyfiawnder cymdeithasol ac ymgysylltiad cymunedol, ochr yn ochr â chynnig gwasanaethau addysg a hyfforddiant sydd â phwyslais penodol ar gyfer cyflogadwyedd, menter a datblygu sgiliau. Yn bwysicaf oll, bydd datblygu addysg, sgiliau a ffyniant ar gyfer pobl Cymru yn gofyn am ymrwymiad i ddinasyddiaeth ddemocrataidd, cynwysoldeb, cyfoethogi diwylliannol, iechyd a lles, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. 

Cynllun Strategol 2021-24 (linc)

Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch gyda ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni)

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?