Darllenwch ein Cynllun Strategol

Cynllun Strategol

Cyflwyniad, Cadeirydd Cyngor - John Graystone
Rydym ni bellach mewn sefyllfa newydd a nodweddir gan dirwasgiadeconomaidd, cyfyngiadau ar wariant cyhoeddus ac ansicrwyddynghylch cyllido yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod pwysauychwanegol ar ein hadnoddau. Mae’r farchnad lafur yn newid yngyflym yng Nghymru ac mae angen i bobl ddysgu sgiliau newydd, ynenwedig y rhai hynny sy’n gysylltiedig â thechnolegau digidol.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales mewn sefyllfadda i ychwanegu at etifeddiaeth ei sefydliadau rhagflaenol a byddyn hyrwyddo addysg ryddfrydig eang sy’n gwella cyfiawndercymdeithasol ac ymgysylltiad cymunedol, ochr yn ochr â chynniggwasanaethau addysg a hyfforddiant sydd â phwyslais penodol argyfer cyflogadwyedd, menter a datblygu sgiliau. Yn bwysicaf oll,bydd datblygu addysg, sgiliau a ffyniant ar gyfer pobl Cymru yn gofynam ymrwymiad i ddinasyddiaeth ddemocrataidd, cynwysoldeb,cyfoethogi diwylliannol, iechyd a lles, cydraddoldeb a chyfiawndercymdeithasol. 

Cynllun Strategol 2021-24 (linc)

Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Address

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni)

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?