Cynllun Strategol
Cyflwyniad, Cadeirydd Cyngor - John Graystone

Rydym ni bellach mewn sefyllfa newydd a nodweddir gan dirwasgiadeconomaidd, cyfyngiadau ar wariant cyhoeddus ac ansicrwyddynghylch cyllido yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod pwysauychwanegol ar ein hadnoddau. Mae’r farchnad lafur yn newid yngyflym yng Nghymru ac mae angen i bobl ddysgu sgiliau newydd, ynenwedig y rhai hynny sy’n gysylltiedig â thechnolegau digidol.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales mewn sefyllfadda i ychwanegu at etifeddiaeth ei sefydliadau rhagflaenol a byddyn hyrwyddo addysg ryddfrydig eang sy’n gwella cyfiawndercymdeithasol ac ymgysylltiad cymunedol, ochr yn ochr â chynniggwasanaethau addysg a hyfforddiant sydd â phwyslais penodol argyfer cyflogadwyedd, menter a datblygu sgiliau. Yn bwysicaf oll,bydd datblygu addysg, sgiliau a ffyniant ar gyfer pobl Cymru yn gofynam ymrwymiad i ddinasyddiaeth ddemocrataidd, cynwysoldeb,cyfoethogi diwylliannol, iechyd a lles, cydraddoldeb a chyfiawndercymdeithasol
. 

Cynllun Strategol 2018-21 (linc)

 

Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Address

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward