Dysgu Undeb Llafur

Croeso i'n dysgu gyda TUC Cymru 

Gan weithio gyda TUC Cymru, rydym yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel i bob cynrychiolydd undeb gweithle yng Nghymru.


Rydyn ni'n gwybod y gwahaniaeth mae cynrychiolydd undeb wedi'i hyfforddi yn gallu ei wneud i weithwyr.

Mae cynrychiolwyr undebau’n gwneud yn siŵr fod gan bobl sy’n gweithio lais yn y gwaith. Mae gweithleoedd trefnus, lle mae gweithwyr yn cymryd rhan mewn penderfyniadau:

➔ yn cynnig gwell cyfleoedd hyfforddi
➔ yn talu'n well
➔ ac yn fwy diogel a theg.

Mae Addysg Cyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) yn darparu hyfforddiant o safon uchel i bob cynrychiolydd undeb yn y gweithle yng Nghymru. Caiff ein hyfforddiant ei ddarparu drwy ein darparwyr yng Ngholeg Gwent ac Addysg Oedolion Cymru.

 

Mae ein cyrsiau yn sicrhau bod gan gynrychiolwyr undebau y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen arnynt i barhau i wneud gwaith ardderchog. Ar ôl llwyddo i gwblhau ein cyrsiau, bydd cynrychiolwyr yn cael credydau addysgol sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael addysg Undebau Llafur?

Bwriedir i wybodaeth ein cwrs fod mor gywir â phosib. Os na allwch ddod o hyd i gwrs sy'n addas i'ch anghenion neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni - bydd ein tîm TU ymroddedig yn hapus i helpu.

Ffoniwch ni ar 01495 369852

Neu e-bostiwch ni yn Terry.Bishop@adultlearning.wales

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?