Ein Cyngor

Rheolir Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gan Gyngor o 20 person – 12 llywodraethwr wedi’u hethol a 8 wedi’u hapwyntio. Daw’r sawl a etholwyd o blith ein haelodau, dysgwyr a staff.

 

Tîm Rheoli Uwch

Mae ein Uwch Dîm Rheoli (UDRh) yn cynnwys ein Prif Weithredwr Kathryn Robson, ein Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad Mark Baines, a'n Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau, Cath Hicks.

Rhagor o wybodaeth

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni)

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu’n aelod – beth bynnag y dymunwch ei wneud, byddem wrth ein bodd eich bod yn rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni
expand_less