Aelodau'r Cyngor

Ein Cyngor

Rheolir Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gan Gyngor o hyd at 20 person – 12 llywodraethwr wedi’u hethol a 8 wedi’u hapwyntio. Daw’r sawl a etholwyd o blith ein haelodau, dysgwyr a staff. Rôl y Cyngor yw cynnig arweiniad cyffredinol ac archwiliad, wrth sicrhau bod y mudiad yn cwrdd â’i genhadaeth a’i bwrpas gan gadw at ei egwyddorion a’i werthoedd, ac ar yr un pryd yn glynu wrth amodau’r cyrff sydd yn ei ariannu.

Ar gyfer cofnodion cyfarfodydd diweddar y Cyngor, edrychwch yma.

Mae gan y Cyngor pwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i gyfrifoldebau – ar brofiad y dysgwyr, archwilio, cyllid ac adnoddau staffio, a chwilio am lywodraethwyr a rheolwyr uwch y dyfodol. Mae yna hefyd grwpiau sydd yn cynnwys ein llywodraethwyr sydd yn llywio ein Mudiad Gwirfoddol ac ambell ei brosiect.

Mae’r rhain yn penderfynu ar bethau penodol ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ein cyfeiriad strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ein bod yn cwrdd ein targedau, bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ariannol iach ac yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol, a bod safbwyntiau aelodaeth ehangach y mudiad yn cael eu hadlewyrchu yn ein gwaith.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Aelodau'r Cyngor

John Graystone
Cadeirydd, Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Swydd Wag
x

x

Sonia Reynolds
Is Gadeirydd, De Orllewin

Darganfyddwch fwy

Salamatu J. Fada
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Tim Palazon
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Suzanne Samuel
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Swydd Wag
x

x

Toni Schiavone
Is Gadeirydd, Y Canolbarth

Darganfyddwch fwy

Chris Franks
Etholwyd gan Aelodau Unigol

Darganfyddwch fwy

Carl Hoskins
De Ddwyrain

Darganfyddwch fwy

Caroline Davies
Canol De Cymru

Darganfyddwch fwy

Jenni Jones-Annetts
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Stephen Nicholls
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Cathy Clark
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Gareth Cork
Llywodraethwr Staff

Darganfyddwch fwy

Dona Lewis
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Judith Evans
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Steve David
Llywodraethwr Staff

Darganfyddwch fwy

Jan Tiley
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Marion Burke
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Stephen Thomas
Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc

Darganfyddwch fwy

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?