Aelodau'r Cyngor

Ein Cyngor

Rheolir Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gan Gyngor o 20 person – 12 llywodraethwr wedi’u hethol a 8 wedi’u hapwyntio. Daw’r sawl a etholwyd o blith ein haelodau, dysgwyr a staff. Rôl y Cyngor yw cynnig arweiniad cyffredinol ac archwiliad, wrth sicrhau bod y mudiad yn cwrdd â’i genhadaeth a’i bwrpas gan gadw at ei egwyddorion a’i werthoedd, ac ar yr un pryd yn glynu wrth amodau’r cyrff sydd yn ei ariannu.

Ar gyfer cofnodion cyfarfodydd y Cyngor (gan gynnwys rhai ein corff blaenorol WEA YMCA CC Cymru), edrychwch yma.

Mae gan y Cyngor pwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i gyfrifoldebau – ar brofiad y dysgwyr, archwilio, cyllid ac adnoddau staffio, a chwilio am lywodraethwyr y dyfodol. Mae yna hefyd grwpiau sydd yn cynnwys ein llywodraethwyr, ac sydd yn gyfrifol am: yr iaith Gymraeg a Dwyieithrwydd; Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd; ac Ymgyrchu, Aelodaeth a Chyfathrebu.

Mae’r rhain yn penderfynu ar bethau penodol ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ein cyfeiriad strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ein bod yn cwrdd ein targedau, bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ariannol iach ac yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol, a bod safbwyntiau aelodaeth ehangach y mudiad yn cael eu hadlewyrchu yn ein gwaith.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Aelodau'r Cyngor

John Graystone
Cadeirydd, Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Guy Wallace Smith
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Sonia Reynolds
Is Gadeirydd De Orllewin

Darganfyddwch fwy

Salamatu J. Fada
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Tim Palazon
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Suzanne Samuel
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

 

Julie Cook
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Toni Schiavone
Is Gadeirydd Y Canolbarth

Darganfyddwch fwy

Iwan Hywel
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Chris Franks
Etholwyd gan Aelodau Unigol

Darganfyddwch fwy

Daryl Leeworthy
De Ddwyrain

Darganfyddwch fwy

David Elis-Williams
Gogledd Orllewin

Darganfyddwch fwy

Nick Taylor
Gogledd Ddwyrain

Darganfyddwch fwy

Caroline Davies
Canol De Cymru

Darganfyddwch fwy

Jenni Jones-Annetts
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Stephen Nicholls
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Cathy Clark
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Gareth Cork
Llywodraethwr Staff

Darganfyddwch fwy

Dafydd Rhys
Llywodraethwr Staff

Darganfyddwch fwy

Stephen Thomas
Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc

Darganfyddwch fwy

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis