Darllenwch amdanom!

Tîm Rheoli Uwch

Mae ein Uwch Dîm Rheoli (UDRh) yn cynnwys ein Prif Weithredwr Kathryn Robson, ein Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad Mark Baines, a'n Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau, Cath Hicks.

Mae ein UDRh yn gweithio'n agos gyda'n Cyngor ac yn goruchwylio Tîm Rheoli'r Coleg sy'n cynllunio cyflwyniad ein gwaith ac yn cyflawni ein canlyniadau.

Cliciwch ar y dolenni i ddarllen eu proffiliau a throsolwg o'u swyddi, a gweld sut mae eu gwaith yn cefnogi ein lle fel Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Tîm Rheoli Uwch

Kathryn Robson
Prif Weithredwr

Rhagor o wybodaeth

Mark Baines
Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad

Rhagor o wybodaeth

Cath Hicks
Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau Dynol

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis