Fforymau Rhanbarthol

Fforymau Rhanbarthol

Mae 6 o Fforymau Rhanbarthol gennym, sydd yn cwmpasu’r holl wlad. Maent yn cwrdd unwaith pob tymor ac yn cynnig cyfleoedd i aelodau rhannu syniadau a phrofiadau da; trafod materion o ddiddordeb ar y cyd; dysgu am ddatblygiadau addysgol yn eu rhanbarth; a chysylltu gyda mentrau cenedlaethol a gymerir gan y Cyngor neu baratoadau ar gyfer ein Cyfarfodydd Cyffredinol.

Mae aelodaeth Fforymau Rhanbarthol yn cynnwys ein haelodau unigol a chynrychiolwyr ein canghennau, ein fforymau dysgwyr ac ein cyrff cysylltiedig a phartneriaid. Swydd ymgynghorol sydd gan Fforymau Rhanbarthol yn bennaf, ond maent hefyd yn chwarae rôl allweddol yn enwebu ac ethol y 6 unigolyn ar y Cyngor sydd wedi eu seilio’n rhanbarthol.


Papurau Fforymau Rhanbarthol

Yma gallwch ddarllen yr holl bapurau perthnasol i'n digwyddiadau Fforwm Rhanbarthol ar draws Cymru.
Cliciwch ar y dolenni ar gyfer papurau digwyddiadau.


Agenda Gogledd Ddwyrain
Confnodion Gogledd Ddwyrain

 


Agenda Gogledd Orllewin
Cofnodion Gogledd Orllewin

 


Agenda Canolbarth Cymru
Cofnodion Canolbarth Cymru

 


Agenda De Canol
Cofnodion De Cymru

 


Agenda De Dwyrain
Cofnodion De Ddwyrain

 


Agenda De Orllewin
Cofnodion De Orllewin

 


Pob Fforwm

 

 


 

Os oes angen gwybodaeth ranbarthol arnoch, siaradwch ag un o'n swyddfeydd rhanbarthol neu ffoniwch ni ar 03300 580845.

. . .neu e-bostiwch ni

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis