Fforymau Rhanbarthol

Mae 6 o Fforymau Rhanbarthol gennym, sydd yn cwmpasu’r holl wlad. Maent yn cwrdd unwaith pob tymor ac yn cynnig cyfleoedd i aelodau rhannu syniadau a phrofiadau da; trafod materion o ddiddordeb ar y cyd; dysgu am ddatblygiadau addysgol yn eu rhanbarth; a chysylltu gyda mentrau cenedlaethol a gymerir gan y Cyngor neu baratoadau ar gyfer ein Cyfarfodydd Cyffredinol.

Mae aelodaeth Fforymau Rhanbarthol yn cynnwys ein haelodau unigol a chynrychiolwyr ein canghennau, ein fforymau dysgwyr ac ein cyrff cysylltiedig a phartneriaid. Swydd ymgynghorol sydd gan Fforymau Rhanbarthol yn bennaf, ond maent hefyd yn chwarae rôl allweddol yn enwebu ac ethol y 6 unigolyn ar y Cyngor sydd wedi eu seilio’n rhanbarthol.
  


Papurau Fforymau Rhanbarthol

Here you can read all relevant papers to our up-coming Regional Forum events across Wales.
Click on the links for event papers.


North East Agenda
North East Minutes

North West Agenda
North West Minutes

Mid-Wales Minutes
Mid-Wales Minutes

South Central Agenda
South Central Minutes

South East Agenda
South East Minutes

South West Agenda
South West Minutes

If you need regional information, talk to one of our regional offices or call us on 03300 580845.

arrow_upward