Beth mae pobl yn ei feddwl ohonom

Addysg Gefnogol ar gyfer Oedolion yng Nghymru

Rydym ni’n frwdfrydig iawn ynghylch addysg oedolion. Rydym yn ymdrechu i sicrhau y cewch chi’r profiad dysgu a’r cymorth gorau sydd ar gael ledled Cymru. Ond peidiwch â’n credu ni yn unig! Edrychwch ar farn ein dysgwyr am Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Barn pobl amdanom ni

“Cyflwynodd y tiwtor y sesiwn ar safon uchel iawn, ymgysylltodd yn dda â ni. Roedd yn hwyl ac yn llawn gwybodaeth.”

Dysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol


“I mi, y cwrs hwn oedd y gorau! Rwy'n credu bod y cwrs hwn yn fy helpu i wella fy iaith Saesneg, a'm perthynas â fy nghydweithwyr yn y gwaith, oherwydd nawr gallaf ddeall a siarad â nhw.”

Dysgwr ESOL


“Roedd dosbarth bach yn dda oherwydd cawsom y sylw roeddem ei angen I ddysgu a symud ymlaen i'r cam nesaf.”

Dysgwr Sgiliau Hanfodol


“Roedd y cwrs yn addysgiadol iawn ac yn berthnasol iawn i'm sefyllfa gartref: ac roedd y tiwtor yn anhygoel”.

Dysgwr Addysg a Hyfforddiant


“Rhoddodd gyfle i mi gwrdd â phobl newydd a chymryd rhan mewn trafodaethau grŵp. Mae wedi fy helpu i fagu fy hyder. Roeddwn i'n teimlo nad oeddwn ar fy mhen fy hun”!

Dysgwr Sylfaen ar gyfer Gwaith


“Fe wnes i wirioneddol fwynhau dysgu pethau newydd a gadewais gyda thunnell o wybodaeth newydd a defnyddiol”.

Dysgwr Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal


Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?